FOR HAPPY MOM AND COOL KIDS
cloud-floating

หันไปหันมาเห็นขวดยาแก้แพ้ของชื่นใจ หมดแล้วทิ้งไปก็เสียของ
จัดการลอกฉลาก (ที่ผ่านการแช่น้ำทิ้งไว้หลายวัน)
ถูๆ ขัดๆ จนจำความแก้แพ้ของเดิมไม่ได้
เพราะกลายร่างเป็นแจกันใบเล็ก เอาวางประดับมุมนั้นมุมนี้ของบ้าน 🙂

Leave a comments :)