FOR HAPPY MOM AND COOL KIDS

Daylight

cloud-floating

ขวดยาเก่าเล่าใหม่

หันไปหันมาเห็นขวดยาแก้แพ้ของชื่นใจ หมดแล้วทิ้งไปก็เสียของจัดการลอกฉลาก (ที่ผ่านการแช่น้ำทิ้งไว้หลายวัน) ถูๆ ขัดๆ จนจำ...

เมื่อปากกา Lamy เป็นสีพาสเทล

จริงๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ปากกา Lamy จะเป็นสีอะไร เพราะเนื้อแท้และตัวตนของปากกาที่ออกแบบ และผลิตในประเทศเยอรมนีแท่ง...