FOR HAPPY MOM AND COOL KIDS

Tag: shop

cloud-floating

เมื่อปากกา Lamy เป็นสีพาสเทล

จริงๆ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ปากกา Lamy จะเป็นสีอะไร เพราะเนื้อแท้และตัวตนของปากกาที่ออกแบบ และผลิตในประเทศเยอรมนีแท่ง...